Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι, στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και σε ΜΚΟ. 

Έστω και αργά τα συναρμόδια υπουργεία έδωσαν εντολή στις υπηρεσίες τους, να ξεκινήσουν ελέγχους σε βάθος, όλων των φιλανθρωπικών οργανώσεων αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ΜΚΟ, μετά τα τελευταία συμβάντα.
Ο έλεγχος θα επεκταθεί σε βάθος χρόνου και θα αφορά όλα γενικά τα έσοδα και τις δαπάνες, αφού οι περισσότερες εξ αυτών δεν δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία στις πλατφόρμες ελέγχου “Διαύγεια“.
Επίσης ο έλεγχος θα εστιαστεί και στις οργανώσεις εκείνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από κρατικές επιχορηγήσεις.
Εν αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων, βοήθειά τους..