Έρχονται αποκαλύψεις!! Αληθεύει ότι ο Δημητρακόπουλος “φοίτησε” στο Γαλλικό Ινστιτούτο!! Αληθεύει ότι ετοιμάζει αγωγή εναντίον τους, για “πλημμελή εκμάθηση ξένης γλώσσας” …JOYEUX NOEL