Από τα εγκαίνια του οικισμού των πλημμυροπαθών.. συγνώμη του οικίσκου των κυνηγών Πύλης  

Από τα εγκαίνια του οικισμού των πλημμυροπαθών.. συγνώμη του οικίσκου των κυνηγών Πύλης