Γιατί `στε κακιωμένοι, βαριά βαλαντωμένοι

Γιατί `στε κακιωμένοι, βαριά βαλαντωμένοι