Δεν μπορεί να ανακοινώνουν καθημερινά, το που θα γίνουν τα Rapid Τest, και να μην ανακοινώνουν, το πού, και πότε, θα κατουρήσει ο Νικολάκης. Δικαιολογημένη η  αγανάκτηση  της νεότευκτης πρωτοβουλίας πολιτών “Εμάς Πότε Θα Μας Κατουρήσετε;”