Διευρύνεται η ομάδα του Δ. Κουρέτα, για το σχέδιο της Ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας

Η ομάδα των καθηγητών ΑΕΙ και των εμπειρογνωμόνων για το σχέδιο της Ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας – όπως ανακοινώθηκε από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα – διευρύνεται με τους κ.κ. Αραποστάθη Ευστάθιο, Γοσποδίνη Ασπασία και Λασπίδου Χρυσή.

Πλέον αποτελείται από τους:

 1. Αραποστάθης Ευστάθιος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Ειδικός σε ζητήματα Ιστορίας της Τεχνολογίας, Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας και της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής.
 2. Ανθοπούλου Θεοδοσία: Καθηγήτρια: κοινωνική γεωγραφία με έμφαση στον ύπαιθρο χώρο  Τμήμα: Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εξειδίκευση σε ζητήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αγροτροφίμων.
 3. Αρβανιτίδης Πασχάλης. Καθηγητής Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εξειδίκευση σε ζητήματα θεσμών και ανάπτυξης, διαχείρισης κοινών πόρων, χωροθέτησης μεταναστών,  μεθοδολογίας των οικονομικών, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αγοράς γης και ακινήτων (Real Estate).
 4. Αργυρόπουλος Ζήσης. Ειδικός Περιβαλλοντολόγος. Εξειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής.
 5. Βαφείδης Δημήτριος, Καθηγητής. Βιοποικιλότητα των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπονδύλων και άμεση – έμμεση χρηστικότητά τους.
 6.  Θεοφάνης Γέμτος: Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
 7. Γοσποδίνη Ασπασία: Καθηγήτρια Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού και Διευθύντρια του Ερευνητικού εργαστηρίου «Μορφολογίας και Σχεδιασμού Αστικού χώρου».
 8.  Γούσιος Δημήτριος. Καθηγητής. Χωροταξία και Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1996-2023).  Επικεφαλής Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου MOUNTMED (2022-).
 9.  Δαναλάτος ΝίκοςΚαθηγητής. Γεωργία-Οικολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας ΦΠΑΠ, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 10. Ηλιού Νίκος: Αναπλ. Καθηγητής Οδοποιίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Εξειδίκευση στο Σχεδιασμό & Διαχείριση Συγκοινωνιακών Έργων και της Οδικής Ασφάλειας.
 11. Λασπίδου Χρυσή: Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική Υδάτινων Συστημάτων».
 12. Μούτου Αικατερίνη:Βιολογία Σπονδυλωτών. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Αναπληρώτρια Πρόεδρος.
 13.  Μπιλίνης Χαράλαμπος:Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 14. Μυλόπουλος Νικήτας:Έργα Προστασίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων».  Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εξειδίκευση: διαχείριση υδατικών πόρων, ακραία φαινόμενα και κλιματική αλλαγή, προστασία/αποκατάσταση υδροφορέων, διαχείριση υδρολογικών λεκανών, σχεδιασμός υδραυλικών έργων.
 15. Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Εξειδίκευση στη σχέση Περιβάλλοντος και υγείας.
 16. Τσιακάρας ΠαναγιώτηςΚαθηγητής. Ειδικός σε θέματα ενέργειας. Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής ενέργειας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διευθυντής Εργαστηρίου Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας
 17. Τσιμπούκας Κων/νος: Γεωργική Οικονομία- Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμήτορας.