Επιστρεπτέα: Άφεση αμαρτιών σε χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τους όρους

Γλιτώνουν, όπως όλα δείχνουν, χιλιάδες επιχειρήσεις που έλαβαν μήνυμα από την ΑΑΔΕ να επιστρέψουν το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε 17.800 επιχειρήσεις εντοπίστηκε παραβίαση των όρων της επιστρεπτέας προκαταβολής και συγκεκριμένα αρκετές δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ άλλες δεν διατήρησαν το προσωπικό.
Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να συγχωρήσει τις επιχειρήσεις που παραβίασαν οριακά τους όρους χορήγησης του κρατικού δανείου και επί της ουσίας να μη χρειασθεί να επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.
Όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, τέτοιες περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, όταν ο μέσος όρος απασχόλησης ήταν 4,95 και όχι 5 ή αν η πρόσληψη έγινε στις 2 του μήνα και όχι την 1η του μήνα. Επίσης, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται σε όσες ξέχασαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά να τους δώσει μία ακόμη ευκαιρία.
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να επιδείξει ελαστικότητα στη νομοθεσία, ακούγοντας και τα αιτήματα της αγοράς, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δώσει άφεση σε όσες επιχειρήσεις δεν τήρησαν σχεδόν κανέναν όρο της επιστρεπτέας.
Σημειώνεται ότι το ποσό που πρέπει να επιστρέψουν υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Ο έλεγχος έδειξε ότι όσοι έλαβαν κλήση από την ΑΑΔΕ δεν είχαν τηρήσει έναν ή περισσότερους όρους χορήγησης της επιστρεπτέας. Συγκεκριμένα:

– Δεν τήρησαν τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

– Δεν είχαν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που δεν είχαν υποβάλλει ούτε ένα δικαιολογητικό.

– Δεν είχαν υποβάλει το έντυπο Ε3 μαζί με τη φορολογική δήλωση το 2019.

– Δεν είχαν υποβάλει το έντυπο Ε3 με τη φορολογική δήλωση για το 2020.

– Προχώρησαν σε αναδρομική διακοπή εργασιών, αφού είχαν λάβει την κρατική ενίσχυση.

Οι οδηγίες που δόθηκαν στον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ:

α) Να γίνεται άμεσα απαιτητό το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στις επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τους όρους της απόφασης για τη διατήρηση του προσωπικού,

β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πηγή; powergame