Ευχαριστήριο του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Τρικκαίων στο φορέα ACT4V εν δράση

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Τρικκαίων ευχαριστεί θερμά το φορέα ACT4V Εν Δράση για τη συνεχή προσφορά σημαντικών ποσοτήτων φαρμάκων στη δομή μας.

Η ACT4V Εν Δράση αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς δωρητές μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη καίριων αναγκών στον τομέα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού της τοπικής κοινωνίας.

Νικόλαος Σακκάς

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας