..και οι πρώτοι έσονται έσχατοι!!!

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
..και οι πρώτοι έσονται έσχατοι!!!