Καλή επιτυχία στο έργο σου Δήμαρχε!

Ομολογουμένως δύσκολο το έργο που αναλαμβάνει ο Νίκος Σακκάς στον Δήμο Τρικκαίων για την επόμενη πενταετία.

Οι προκλήσεις πολλές και τα χρόνια προβλήματα της πόλης και των χωριών του Δήμου ζητούν άμεσες λύσεις.

Ευχή όλων η νέα Δημοτική αρχή να επιτύχει στο έργο της!