Κατάθλιψη στην Περιφερειακή Ενότητα  Τρικάλων. Πάει…πέρασε και ο ARIEL που λόγω ονόματος και μόνο πιστέψαμε ότι θα τα έκανε ολόλευκα και δεν είδαμε ούτε πολλά χιόνια ούτε κατολισθήσεις. Αναδουλειές !! Μοιραία οι 28 συμβεβλημένοι κατασκευαστές(και χειριστές) αναμένουν και ελπίζουν στο SKIP.