Κατασκευή από την ΜΟΜΑ της γέφυρας Belley στην Κορυφή(Καπρόϊ),το 1983

Η συγκεκριμένη γέφυρα Βelley κατασκευάστηκε από την 2η Μ.Ο.Μ.Α, με έδρα τον Τύρναβο Λάρισας, σε χρόνο αστραπή με 15 στρατιώτες του Μηχανικού και επικεφαλής Διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη(ΜΧ) Αθανάσιο Αντωνόπουλο.

Βρίσκεται κοντά στα σύνορα Τρικάλων-Αρτας και με αυτή δόθηκε οδική πρόσβαση στην Κορυφή(ή Καπροϊ).

Οι 7 Μ.Ο.Μ.Α συγκροτήθηκαν to 1957 από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και πραγματικά συνετέλεσαν τα μέγιστα, στην ανασυγκρότηση της χώρας.