Με επιτυχία οι Κατατακτήριες Εξετάσεις του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών, Τμήματος Ειδικού Αρμονίας, του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 466607/14-10-2022 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού Και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και η οποία αποτελείτο από τους:

1. Κασιώλα Αναστασία, διευθύντρια του Ωδείου και πρόεδρο της επιτροπής,
2. Τσούβα Μαρκέλλα, καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών, δ/ντρια σπουδών του Ωδείου,
3. Παπαζαρή Αθανάσιο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, πρ. πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. διδάσκοντα στο Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ., συγγραφέα,
4. Κυριακόπουλο Δημήτριο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, δ/ντή Ωδείου, συγγραφέα,
5. Οικονόμου Γεώργιο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, δ/ντή Ωδείου.
6. Ως εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ.Α. ορίστηκε ο κ. Κουβέλας Γεώργιος.

Οι επιτυχόντες σπουδαστές που κατετάγησαν στη Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών είναι οι εξής:

Κουτσιβέτα Δήμητρα του Στεφάνου

Μούτσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Νικολάου Αθανάσιος του Νικολάου

Ντόκα Δήμητρα του Στεφάνου

Παπαποστόλου Κωνσταντίνα Μαρίνα του Γεωργίου

Τζίν (Jin) Ρούι (Rui) του Τσούνμου (Chunmou)

Σαμαρτζή Φρειδερίκη Βασιλική του Δημητρίου

Τα μέλη της επιτροπής συνεχάρησαν τους σπουδαστές, τους υπεύθυνους καθηγητές και τη διεύθυνση του «Ωδείου Τρικάλων A. Κασιώλα». Οι επιτυχόντες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα σπουδαστές κι άλλων ειδικοτήτων του Τμήματος Κλασικής Μουσικής του Ωδείου, έφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Τα μέλη της επιτροπής εξήραν το επίπεδο της εξέτασης των υποψηφίων στα προβλεπόμενα από το νόμο μαθήματα.