Με πρόστιμο 700 ευρώ τιμωρείται, μια συνηθισμένη συνήθεια των οδηγών.

Μία ιδιαίτερα επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου και πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι τιμωρείται με τσουχτερό πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες, είναι οι σφήνες χωρίς προειδοποίηση(φλας).

Οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο, ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους αναφέρει ο Κ.Ο.Κ στην παράγραφο 4 του Άρθρου 21 («Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων»).