Μετά το βιβλίο-μνημονεύματα Βλαχογιάννη που “σπάει ταμεία”, έρχεται βιβλίο Αγοραστού. Θα έχει μέγεθος εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Britannica (61 δερματόδετoι τόμοι)!! Θα διατίθεται λόγω βάρους και όγκου σε τεύχη.