Νέα ΚΑΠ: 14,25 δισ. για τους αγρότες και 70.000 νέες θέσεις εργασίας

Με το ποσό των 14,25 δισ. ευρώ, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί ο ελληνικός αγροτικός τομέας την 5ετία 2023-27 στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, όπως προβλέπεται στο Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από τα 14,25 δισ. ευρώ, τα 13,42 δισ. ευρώ είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 822 εκατ. ευρώ η συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού. Τα 9,62 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις άμεσες ενισχύσεις, τα 4,42 δισ. ευρώ στις επενδυτικές-αναπτυξιακές δράσεις (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Πυλώνας 2) και τα 200,8 σε τομεακές δράσεις

Το (Ελληνικό Στρατηγικό) Σχέδιο θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσθέτει: «αυτό θα επιτευχθεί με τη συμβολή στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και με πρόσθετη αναδιανεμητική πληρωμή», η οποία πρόκειται να ανέλθει στα 885 εκατ. ευρώ στο σύνολο της 5ετίας.

Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύει ακόμη το γεγονός ότι πρόκειται να υποστηριχθούν περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, οι νέοι αγρότες θα λάβουν πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για να διασφαλιστεί ότι έχουν επαρκές εισόδημα και θα διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε γη και χρηματοδότηση.

Το Ελληνικό Σχέδιο έχει, επίσης, στόχους να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας και να διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους πιο αποτελεσματικά. Προς την κατεύθυνση αυτή με χρηματοδότηση 1,4 δισ. ευρώ πρόκειται να διπλασιαστεί η έκταση με βιολογικές καλλιέργειες έως το 2027. Παράλληλα, με περισσότερα από 425 εκατ. ευρώ θα επιδοτούνται κάθε χρόνο οικολογικά σχήματα σε περισσότερα από 300.000 χιλιάδες στρέμματα, όπως η χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών στην κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία και η εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης.

Συνολικά, μέσω της νέας ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν στις αγροτικές περιοχές της χώρας περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας.

POWERGAME