Οι νέοι προκλητικοί μισθοί Υπουργών, Βουλευτών, Δημάρχων και Διοικητών στο ΕΣΥ

Η νέα ρύθμιση ορίζει πως από τις αρχές του έτους η αποζημίωση των 7 εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και αναπληρωτών θα ισούται με το 90% των αποδοχών του προέδρου Αρείου Πάγου, ήτοι 7.583 ευρώ μεικτά ή 4.416 ευρώ καθαρά (από 3.152 ευρώ), αύξηση 46%.

Αντίστοιχα, ο μισθός των 11 εξωκοινοβουλευτικών υφυπουργών θα διαμορφωθεί σε 6.740 ευρώ μεικτά.

Από 1.1.2024 αναλαμβάνουν καθήκοντα και οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές στις 13 περιφέρειες και τους 332 δήμους της χώρας, με τις αποδοχές τους να καθορίζονται από πληθυσμιακά κριτήρια.

 

Η μεικτή μηνιαία αντιμισθία των περιφερειαρχών ισούται με 4.275 ευρώ και των αντιπεριφερειαρχών με 3.206 ευρώ. Δήμαρχοι μεγάλων πόλεων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων λαμβάνουν μεικτά 4.275 ευρώ.

Οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι εισπράττουν 2.137 ευρώ μεικτά, ενώ οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και της επιχείρησης δήμων 897 ευρώ μεικτά.

Σε πόλεις με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους οι τοπικοί άρχοντες λαμβάνουν 3.420 ευρώ μεικτά, ενώ οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι 1.710 ευρώ και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων 718 ευρώ μεικτά.

Για τις πόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων ο μισθός των δημάρχων διαμορφώνεται σε 2.565 ευρώ μεικτά, των αντιδημάρχων σε 1.282 ευρώ και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων σε 538 ευρώ.

Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές των νέων διοικητών και υποδιοικητών των ΥΠΕ διαμορφώνονται σε 5.121 ευρώ και 4.608 ευρώ αντίστοιχα.

Για τους νέους διοικητές που θα οριστούν με βάση τα όσα προβλέπει το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων στο Δημόσιο, η αμοιβή για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών διαμορφώνεται σε 5.121 ευρώ μεικτά, ενώ οι αναπληρωτές τους θα εισπράττουν 4.096 ευρώ.

Οι διοικητές νοσοκομείων με 400 ή λιγότερες κλίνες θα αμείβονται με 4.608 ευρώ μεικτά και οι αναπληρωτές τους με 3.584 ευρώ.