Οι Οθωμανικοί στρατώνες των Τρικάλων, το 1920

Στη φωτογραφία του 1920 απεικονίζεται το κτίριο των Δικαστηρίων Τρικάλων, μετέπειτα Έκτακτο Στρατοδικείο την περίοδο του Εμφυλίου, που κτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και λειτούργησε μέχρι το 1881, ως Οθωμανικός στρατώνας.