Ο Παύλος Μελάς στο Αγιόφυλλο το 1897

Ο Παύλος Μελάς, το 1897, με αντάρτες Μακεδονομάχους, στο Αγιόφυλλο(Βελεμίστι) Τρικάλων, λίγο πριν περάσει τα τότε σύνορα, για τη Μακεδονία.

Όρθιοι: Τσώρης (με τη λευκή φουστανέλα), Καψαλόπουλος (με το όπλο στο χέρι) Μυλωνάς, Νταβέλης (με την άσπρη φουστανέλα και το όπλο στο χέρι). Καθιστοί: Μαζαράκης, Π. Μελάς, Κ. Φωτιάδης,