Ο πύργος του ρολογιού των Τρικάλων το 1936, πριν τοποθετηθεί ο μηχανισμός

Το 1936 επί Δημαρχίας Θεοδοσίου. Θεοδοσόπουλου και με χρήματα του κληροδοτήματος του Αθανασίου Μικρού, άρχισε η ανέγερση του ρολογιού της πόλης των Τρικάλων στη θέση παλαιού Οθωμανικού κώδωνα που είχε ανεγερθεί το 1648.

Στην φωτογραφία του 1936 απεικονίζεται ο πύργος του ρολογιού αποπερατωμένος, αναμένοντας την τοποθέτηση του μηχανισμού.