Ο τελευταίος αμαξάς των Τρικάλων

Χαράλαμπος Τσακνής, ο τελευταίος αμαξάς των Τρικάλων στα τέλη της δεκαετίας του 70`στη κεντρική πλατεία, με επιβάτισσα Καραγκούνα που φορά παραδοσιακή ενδυμασία της εποχής.