Πανηγύρι στον Ερυθρό Σταύρο

Πανηγύρι στον Ερυθρό Σταύρο-(τρολίστικη ζωή)