Παπαστεργίου : δεν είναι τίμιο και σωστό να συμμετέχουν σε δημοσκόπηση πρόσωπα που δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Προβλέπω στη νέα δημοσκόπηση ο Δήμαρχος να έχει αντίπαλό του τον “κανένα”. Τον κανένα είπαμε, όχι Τον Κανίνα.