Πλίνθοι Κεραμέως..ατάκτως ερριμμένες

Όχι… όχι, οι πλίνθοι του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου που εγκαινίασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως είναι απολύτως τακτοποιημένοι και περίτεχνα δομημένοι.

Λαμπρό και άρτιο το νέο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που απέκτησε η πόλη μας, δεν μπορεί ωστόσο να σκεπάσει τα πολλά και δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στον Νομό μας.

Την  καλή είδηση των εγκαινίων, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες μέρες θα τη διαδεχτούν άλλες, όχι τόσο ευχάριστες, όπως τα σχολεία χωρίς τουαλέτες, οι αίθουσες χωρίς θέρμανση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς καθηγητές και φοιτητικές εστίες, πλίνθοι  και κέραμοι να πέφτουν σε κεφάλια μαθητών..

Για όλα αυτά δεν ακούσαμε τίποτα.