Προς νέα αναβολή οδεύει, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

¸íáñîç ôùí Ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 17 Ìáúïõ 2013 (EUROKINISSI-ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η ατομική αξιολόγηση των περίπου 150.000 Ελλήνων εκπαιδευτικών μετατίθεται για την επόμενη κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Το υπουργείο Παιδείας μεταδίδει την πολιτική πρόθεση η διαδικασία να ξεκινήσει εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, αλλά η εφαρμογή του εγχειρήματος κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Και αυτό εξαιτίας κατά κύριο λόγο της καθυστέρησης στις διαδικασίες ανάδειξης των αξιολογητών, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών.

Την προοπτική να μετατεθεί η έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος ενισχύει το ενδεχόμενο πως εάν ξεκινήσει μέσα στο τρέχον σχολικό έτος θα συμπέσει με την προεκλογική περίοδο. Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει η διαδικασία να γίνει σε… δόσεις ξεκινώντας από την άνοιξη, ώστε το υπουργείο να εμφανιστεί εντός του χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο των πολιτικών εξαγγελιών του.

Ειδικότερα, όπως ορίζει ο νόμος 4823/2021, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης, καθώς και κάθε δύο χρόνια από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται, διότι σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη δεν υπηρετούν σταθερά στην ίδια σχολική μονάδα.

Χθες στο υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την οργάνωση της επιμόρφωσης των στελεχών επί των διαδικασιών της αξιολόγησης – τόσο των τυπικών (π.χ. για την πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία) όσο και των ουσιαστικών.

Αλλά ακόμη δεν έχουν οριστεί ούτε οι διευθυντές των 14.000 σχολείων ούτε και οι 800 σχολικοί σύμβουλοι. Μάλιστα αναμένεται η έκδοση της απόφασης του υπουργείου Παιδείας για την προκήρυξη κάλυψης των 14.000 θέσεων διευθυντών και των 800 συμβούλων εκπαίδευσης. Ο αριθμός των συμβούλων αυξήθηκε από 540, για να έχουν μικρότερο φόρτο στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr