Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων 30-45 ετών για έναρξη επιχείρησης

Άρχισε απο την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών, στις Περιφέρειες:
📍Αν. Μακεδονίας και Θράκης,
📍Δυτικής Ελλάδας,
📍Ηπείρου.
📍Θεσσαλίας,
📍Κεντρικής Μακεδονίας.
📍Δυτικής Μακεδονίας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
– 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
– 2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη
– 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη