Ρίξτην (την άσφαλτο) Χρήστο. “Αυθόρμητες!! εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπο του ηγέτη-σωτήρα. Και ο Κιμ Γιονγκ θα ζήλευε!!