Στο ίδιο έργο θεατές. Νέα συμφωνία της ΔΕΗ με τους Κροάτες, για το φράγμα της Μεσοχώρας.

Συμφωνία με τον κροατικό όμιλο KONČAR Elektroindustrija d.d. υπέγραψε προ ημερών η ΔΕΗ για τo μεγάλο υδροηλεκτρικό σταθμό στη Μεσοχώρα.

Η συμφωνία αφορά στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου που περιλαμβάνει δοκιμές και ανάλυση του εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη θέση της σε λειτουργία.

Ο Όμιλος KONČAR, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Ζάγκρεμπ από το 2003, είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Κροατία και πρωταγωνιστεί στον τομέα της παραγωγής και εγκατάστασης εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για την πρώτη συμφωνία που υπογράφουν οι δύο πλευρές για τη Μεσοχώρα, αφού η συνεργασία τους για το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε πριν από 26 χρόνια, και συγκεκριμένα το 1996, όταν ο όμιλος KONČAR είχε αναλάβει, μετά από διεθνή διαγωνισμό, την παροχή του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο.

Μάλιστα, ο CEO της KONČAR κ. Gordan Kolak σημειώνει ότι η συμφωνία με τη ΔΕΗ το 1996 ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την κροατική εταιρεία, καθώς σηματοδότησε την προσπάθειά της να επανέλθει στις διεθνείς αγορές μετά τη λήξη του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία που απέφερε την ανεξαρτησία της χώρας του.

Η παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που προέβλεπε η συμφωνία του 1996 ολοκληρώθηκε το 2002, με την KONČAR να εκπληρώνει έτσι τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Οι πολλές περιπέτειες του έργου, όμως, δεν έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα στη ΔΕΗ να προχωρήσει στη λειτουργία της μονάδας, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να συμφωνούν στο μεσοδιάστημα να αναλάβει η κροατική εταιρεία τη συντήρηση του εξοπλισμού αυτού.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά την αρχική παράδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού, και μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ, η KONČAR επιστρέφει στη Μεσοχώρα.

Η νέα συμφωνία προβλέπει, κατ’ απαίτηση της ΔΕΗ, την αξιοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους του αρχικού εξοπλισμού, μετά τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις.

Για το σκοπό αυτό, η KONČAR προτίθεται να αξιοποιήσει στη νέα ομάδα έργου και στελέχη που συμμετείχαν και στην προηγούμενη φάση της συνεργασίας της με τη ΔΕΗ για τη Μεσοχώρα.

energypress.gr