Συνεργασία της ΔΔΕ Τρικάλων με τον ΕΕΛΛΑΚ, για την προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

με τον ΕΕΛΛΑΚ, για την προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων μετά από σχετική απόφαση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα συνεργαστεί επίσημα με τη Επιστημονική Επιτροπή STEAM της ΕΕΛΛΑΚ. Ειδικότερα η συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στοχεύει στην προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τη συνεργασία της επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας. Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δράσεων και δημοσιεύσεων, στον συντονισμό, καθώς και στη διαμόρφωση υλικού διδακτικών σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο https://scientix.ellak.gr/, στο https://robotics.ellak.gr/, στοhttps://edu.ellak.gr/mitroo_ekpedeftikon/, καθώς και σε άλλες αντίστοιχες δράσεις. Στόχος της επιστημονικής επιτροπής είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης, για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών σεναρίων.

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης ανέφερε χαρακτηριστικά, γι’ αυτή την πρωτοβουλία: «Εγκαινιάζουμε την επίσημη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με την Επιστημονική Επιτροπή STEAM και κατ’ επέκταση με τονΟργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ). Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Συντονιστή της επιστημονικής επιτροπής Δρ Κωνσταντίνου Καλοβρέκτη, θα προετοιμάσουμε μια σειρά δράσεων που υλοποιούν στην πράξη τον προγραμματισμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για ένα «ανοικτό σχολείο στην κοινωνία» αλλά και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων του STEAM και την Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε όλα τα μαθήματα θα αποτελέσει μια ακόμα προστιθεμένη αξία αυτής τα συνεργασίας».

Συντονιστής της επιστημονικής επιτροπής είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, ο οποίος και θα επισκεφτεί σύντομα τα Τρίκαλα, ώστε να συντονίσει το σχεδιασμό της σχετικής επιμορφωτικής ημερίδας, καθώς και άλλες δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.