Τα αποτελέσματα των εκλογών, για τα υπηρεσιακά συμβούλια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Τριάλων