Το φρούριο των Τρικάλων το 1940 και η διαχρονική ολιγωρία ανάδειξης – αξιοποίησής του

Σε κάθε πόλη που υπάρχει κάστρο, αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς και τουριστικής προβολής της περιοχής, ενώ η αξιοποίηση του αποφέρει πόρους στην τοπική οικονομία.

Το ίδιο ουδέποτε πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα και αυτό αποτελεί παράδοξο, αφού περισσότερη προβολή τυγχάνει η μεταλλική κεντρική γέφυρα του 1889 παρά το Βυζαντινό κάστρο του 6ου αιώνα.

Η ανάδειξη, προβολή και τουριστική αξιοποίηση του φρουρίου της πόλης, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση δράσεων, στα πρότυπα των αντίστοιχων που πραγματοποιούνται στα Μεσαιωνικά κάστρα της κεντρικής Ευρώπης, αποτελεί όρο οικονομικής ανάπτυξης για τα Τρίκαλα.

Το παράδειγμα του “Μύλου των Ξωτικών” είναι χαρακτηριστικό, αλλά ας μην επαναπαυθούμε σ` αυτό.