Τρίκαλα: Στο “κόκκινο” η ατμοσφαιρική ρύπανση στο κέντρο της πόλης

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΕ Τρικάλων σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις μετρήσεις του σταθμού μέτρησης αερίων ρύπων που βρίσκεται εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Τρικάλων (οδός Κονδύλη) και είναι ενταγμένος στο ΕΔΠΑΡ, ο ημερήσιος μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 [ΑΣ10] για τις 3 προηγούμενες ημέρες του Δεκεμβρίου παρουσιάζει υπερβάσεις των καθορισμένων ορίων των και κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100μg/m3.

Λόγω των ανωτέρω και των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας και με βάση την σχετική νομοθεσία, συστήνουμε για την προστασία του γενικού πληθυσμού την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων, με την μορφή συστάσεων, όπως παρακάτω:

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:

Α. Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου. Άτομα άνω των 65 ετών επίσης, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Β. Kάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση−δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.