Τρίκαλα 1957. Αγιασμός των νέων λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ

Κεντρική πλατεία των Τρικάλων, το 1957. Παρουσίαση και αγιασμός των νέων λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ.

Απέναντι στην γωνία με την οδό Κονδύλης, το παλαιό κτίριο της νομαρχίας(νυν Εθνική τράπεζα).