Τώρα κάνουν σαν να μην υπάρχει πρόβλημα, με τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ

Επιχείρηση για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις σχετικά με την γκρίνια που έφερε η δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης για τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, εξελίχθηκε σήμερα ό στα τοπικά ραδιόφωνα με συνεντεύξεις στελεχών αλλά και των φερόμενων υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ.

Τα γκρίζα ωστόσο σημεία συνεχίζουν να παραμένουν όπως π.χ. ποιος παρήγγειλε τη δημοσκόπηση, ποιο είναι το μικτό σχήμα που την παρήγγειλε, αν στο μικτό σχήμα συμμετείχε το κόμμα, γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα,πώς ξεπεράστηκε η ρήτρα δημοσιοποίησης…

Έτσι  δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για λάθος χειρισμούς, καθόσουν η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δεν είχε μόνο σκοπό να καταδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ τοπικά σιγουρεύει μία έδρα λόγω του υψηλού ποσοστού 17% που καταγράφει στο νομό μας, αλλά και ότι το υψηλό αυτό ποσοστό που είναι πολύ  μεγαλύτερο από το μέσο πανελλαδικό όρο, οφείλεται στη δυναμική συγκεκριμένου υποψήφιου ο οποίο από τώρα φέρεται σίγουρος βουλευτής.

Επιπλέον η δημοσιοποίηση και των  ποσοστών που λαμβάνουν οι φερόμενοι ως υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ χωρίς μάλιστα  να έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο, έριξε και άλλο  λάδι στη φωτιά, με αποτέλεσμα μαζί με την αμφισβήτηση των ποσοστών των υποψήφιων, να αμφισβητείται και το ποσοστό του κόμματος (17%) και γενικότερα η αξιοπιστία της όλης δημοσκόπησης,.

Πέρα όμως από τα ανωτέρω, το πρόβλημα με τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου είναι υπαρκτό,  αφού πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το ψηφοδέλτιο θα κλείσει όπως όπως ,αφού δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον προθύμων «να κουβαλήσουν νερό στο μύλο του πρώτου».

Πρόδηλο όμως είναι, ότι αν υπάρχει ένας που  θέλει το ψηφοδέλτιο να είναι ισχυρό, είναι αυτός που φέρεται ως πρώτος και σίγουρος, αφού έτσι θα σιγουρευτεί η έδρα .

Δεν μπορεί ωστόσο ο ίδιος –υποστηρίζουν οι φερόμενοι συνυποψήφιοι του- να αφήνει να εννοηθεί  ότι το αυξημένο ποσοστό είναι δημιούργημα του με αποτέλεσμα η  συνεισφορά μας εκ προοιμίου να είναι μηδενική.