Όταν οι Καρυάτιδες κατέβηκαν από το Ερέχθειο να προσκυνήσουν την Σφίγγα. Στο ρόλο της Έρσης (κόρη Κέκροπα) η δική μας Στέφη Κωστοπούλου.

Όταν οι Καρυάτιδες κατέβηκαν από το Ερέχθειο να προσκυνήσουν την Σφίγγα. Στο ρόλο της Έρσης (κόρη Κέκροπα) η δική μας Στέφη Κωστοπούλου