20.000 ευρώ! θα δώσει η Περιφέρεια για να “μετρήσει” ραδιόφωνα, εφημερίδες και σάιτς

perifereia-default

Δημοσκόπηση-έρευνα  αναγνωρισιμότητας των τοπικών μέσων ενημέρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα αναθέσει η  Περιφέρεια Θεσσαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027.

Μάλιστα για αυτό το σκοπό θα δοθεί το όχι και τόσο ευκαταφρόνητο πόσο των 20.000 ευρώ για να διερευνηθεί η απήχηση των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών μέσων ενημέρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν ως πηγή πληροφοριών για την τοπική κοινότητα.

Παράλληλα θα εξετασθεί η συχνότητα ανάγνωσης / τηλεθέασης / ακρόασης εφημερίδων,ιστοσελίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Θα μελετηθεί ο βαθμός και τρόποι αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ και ο βαθμός γνώσης για τα έργα της περιοχής που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής των στάσεων και αντιλήψεων των κατοίκων της εξεταζόμενης γεωγραφικής περιοχής απέναντι στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ενδιαφέρον πάντως θα είχε αν από την παραπάνω ερεύνα θα μαθαίναμε και ποια ΜΜΕ και με τι ποσά χρηματοδοτήθηκαν , τι απόδοση είχε η διαφήμιση -προβολή που έκαναν  και με ποια κριτήρια έγιναν οι κατανομές