Αν δεν σκάψουν τουλάχιστο τέσσερις φορές όλους τους κεντρικούς δρόμους, εγώ Σακκά δεν ξαναψηφίζω

kapodistrou_erga

Αν δεν σκάψουν τουλάχιστο τέσσερις φορές όλους τους κεντρικούς δρόμους, εγώ Σακκά δεν ξαναψηφίζω