Αν στην ορκωμοσία δεν ήταν Αυγενάκης  που τόσο “πλάτη έβαλε” στην  εκλογή Κουρέτα ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν

Αν στην ορκωμοσία δεν ήταν Αυγενάκης  που τόσο “πλάτη έβαλε” στην  εκλογή Κουρέτα ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν