Αποκαλυπτικός πίνακας για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες στα Ελληνικά βουνά

anemogenitries1

Συγκεντρωτικός πίνακας με αριθμό ανεμογεννητριών σε κάθε οροσειρά της Ευρώπης.
Σε ΟΛΑ τα βουνά της Ευρώπης υπάρχουν μόλις 49 ανεμογεννήτριες.
Εδώ έχουμε ήδη 300 εγκατεστημένες και αιτήσεις για 4.000.
Ανάλυση της Ευρωπαικής βάσης δεδομένων για αιολικά πάρκα.

 

Γιάννης Τσιανάκας