Απολογητικός Παπαστεργίου: ” Δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρόταση ενός πρωθυπουργού και ειδικά αυτού του πρωθυπουργού. Δηλαδή άμα ήταν άλλου πρωθυπουργού θα παρέμεινε δήμαρχος;

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Απολογητικός Παπαστεργίου: ” Δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρόταση ενός πρωθυπουργού και ειδικά αυτού του πρωθυπουργού”. Δηλαδή άμα ήταν άλλου πρωθυπουργού θα παρέμεινε δήμαρχος;