Αυτοί που δεν είναι ικανοί να εκλέξουν δημοτικό σύμβουλο, θα αποφασίσουν για το μέλλον της Ευρώπης

apofasisoun gia tin evropi

Αυτοί που δεν είναι ικανοί να εκλέξουν δημοτικό σύμβουλο, θα αποφασίσουν για το μέλλον της Ευρώπης