Επιτέλους η Επιτροπή Ανταγωνισμού “ξύπνησε”-Ξεκινά έρευνα για τις τιμές στα γαλακτομικά

Με προκλητική καθυστέρηση ξεκινά η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων.

Μόλις πριν δύο μήνες – το Μάιο -, άρχισε η αναζήτηση καρτέλ ή άλλων πρακτικών που δημιουργούν συνθήκες ολιγοπωλίων και αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των παραγωγών κι εν τέλει των καταναλωτών.

Με νέα απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευρύνει το πεδίο της έρευνας στον κλάδο των ζωοτροφών, με σκοπό τη διερεύνηση και την εμβάθυνση στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στόχος της Αρχής να μελετήσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην εφοδιαστική αλυσίδα βασικών τροφίμων.

Έπρεπε να περάσει τόσο μεγάλο διάστημα για να ενεργοποιηθούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του κράτους, παρ΄ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πληθωριστικής κρίσης υπήρξαν πληθώρα καταγγελιών από παραγωγούς για ολιγοπωλιακές καταστάσεις, ειδικά μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε στην εφοδιαστική αλυσίδα ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις των κυρώσεων στη Ρωσία.

Κάλιο αργά παρά ποτέ..