Έζησα μαυραγορίτες στην κατοχή λέει ο παππούς, αλλά σαν αυτό που βιώνω σήμερα δεν έχει

1267

Έζησα μαυραγορίτες στην κατοχή λέει ο παππούς, αλλά σαν αυτό που βιώνω σήμερα δεν έχει