Για τον Kασσελάκη oκ.. για τον Mιχαλάκη θα μάθουμε ποτέ, τι θαύμα σχηματίστηκε στην κολυμπήθρα του;

ipiccy_image (7)

Για τον Kασσελάκη oκ.. για τον Mιχαλάκη θα μάθουμε ποτέ, τι θαύμα σχηματίστηκε στην κολυμπήθρα του;