“Μαύρα τα κράνα” για τα Τρίκαλα. Μαύρα σαν καλιακούδες..!

mavra

“Μαύρα τα κράνα” για τα Τρίκαλα. Μαύρα σαν καλιακούδες..!