“Μπουρλότο” στη Ν.Δ θα βάλει ο Α. Σαμαράς σε ενδεχόμενη νέα θητεία Κ. Σακελλαροπούλου

ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐôÄ ÐÑ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏ ÔÇÓ ÏÉÊÉÁÓ ÐÏÕ ÄÙÑÉÓÁÍ ÏÉ PATRICK ÊÁÉ JOAN LEIGH FERMOR ÓÔÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÌÐÅÍÁÊÇ (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Åãêáßíéá ôçò ïéêßáò ðïõ äþñéóáí ïé Patrick êáé Joan Leigh Fermor óôï Ìïõóåßï ÌðåíÜêç, áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëï ôï ÓÜââáôï 19 Ïêôùâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Με τις διαρροές για εκ νέου προτίμηση του Πρωθυπουργού της Κατερίνας Σακελλαροπούλου δεύτερη θητεία στο Προεδρικό Μέγαρο, ήδη άρχισαν οι αντιδράσεις μέσα στην Ν.Δ για το ενδεχόμενο αυτό.

Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται ότι πρωτοστατεί στις διεργασίες στην “γαλάζια” παράταξη για να αναχαιτιστεί κάθε προσπάθεια του Κ. Μητσοτάκη προκειμένου να είναι ξανά υποψήφια η κα. Σακελλαροπούλου για το ύπατο αξίωμα.

Στην περίπτωση δε που αυτό επιχειρηθεί, ο Μεσσήνιος πολιτικός “στέλνει τελεσίγραφο” στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα “βάλει μπουρλότο” στο κυβερνών κόμμα.

Πάντως ο Γενάρης του 2025 που αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μεσολαβούν οκτώ μήνες, χρόνος αρκετός για “πολιτικά μαγειρέματα.”