“Να δεις που την επόμενη φορά θα βγάλει εμένα και θα βάλει τον Λιούτα”

tilactara

“Να δεις που την επόμενη φορά θα βγάλει εμένα και θα βάλει τον Λιούτα”