Οι Καρδιτσιώτες μας πήραν τη μπατζίνα, το πλαστό και το λουκάνικο. Τα δικά μας εκλεγμένα “φιγουρίνια”, ακόμη φωτογραφίζονται

mas piran

Οι Καρδιτσιώτες μας πήραν τη μπατζίνα, το πλαστό και το λουκάνικο. Τα δικά μας εκλεγμένα “φιγουρίνια”, ακόμη φωτογραφίζονται