Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την ίδρυση 5ου τραπεζικού πυλώνα(Attica Bank και Παγκρήτιας)

5os pilonas

Η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας του 5ου τραπεζικού πυλώνα είναι πλέον θέμα 24ώρων. Το νέο τραπεζικό σχήμα που θα προκύψει μέσα από τη συνένωση δυνάμεων μεταξύ Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας φιλοδοξεί να προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται τα επόμενα 24ωρα η συνεδρίαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και μετόχου της Attica Bank, στην οποία θα εγκριθεί το σχέδιο συμφωνίας μετόχων, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΤΧΣ και Thrivest Holding, η οποία με τη σειρά της ελέγχει μετοχικά την Παγκρήτια Τράπεζα και ήδη συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank.

Η έγκριση και ενεργοποίηση της συμφωνίας θα ανοίξει τον δρόμο για τη συγκρότηση του 5ου τραπεζικού πυλώνα, τονώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό κλάδο.