Πασχαλιάτικος μποναμάς για 1.200.000 δικαιούχους-Ποιοι θα δουν αυξήσεις στο εισόδημά τους

435699919_471946295165467_6601841442906282250_n

Αναδροµικά και αυξήσεις για επίδοµα µητρότητας, γέννησης και ανεργίας, συντάξεις και κατώτατο µισθό

Σε 1.200.000 δικαιούχους υπολογίζονται οι ωφεληµένοι που θα δουν αυξηµένο το εισόδηµά τους από αναδροµικά, από την επέκταση του επιδόµατος µητρότητας (ανοίγει η πλατφόρµα την Τετάρτη), από τον επανυπολογισµό συντάξεων σε 12.000 δηµοσίους υπαλλήλους και τραπεζικούς, τα αναδροµικά στο επίδοµα γέννησης, αλλά και τις αυξήσεις στον κατώτατο και τα επιδόµατα ανεργίας, Πάσχα και τα άλλα που συνδέονται µε την αύξηση του µισθού στον ιδιωτικό τοµέα.

Πιο αναλυτικά θα πληρωθούν:

1. Επίδομα μητρότητας

Περίπου 100.000 γυναίκες επαγγελµατίες και αγρότες αναµένεται να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρµα dypa.gov.gr που θα ανοίξει την Τετάρτη, προκειµένου να λάβουν το αυξηµένο επίδοµα γέννησης, το οποίο επεκτάθηκε στις µητέρες ελεύθερες επαγγελµατίες και αγρότισσες, και σε µισθωτές που µέχρι τώρα δεν προβλεπόταν η χορήγησή του από 24 Σεπτεµβρίου 2023 και µετά.

ο επίδοµα µητρότητας καταβάλλεται για 9 µήνες µετά τη λοχεία, µε τον όρο ότι η µητέρα απέχει από την εργασία της αν είναι µισθωτή ή δεν χρωστά εισφορές αν είναι αυτοαπασχολούµενη, και είναι ίσο µε τον εκάστοτε βασικό µισθό, ο οποίος από την 1/4/2024 ανέρχεται στα 830 ευρώ τον µήνα µεικτά. Το επίδοµα αναµένεται να πληρωθεί µαζί µε τα αναδροµικά έως το τέλος Μαΐου. Παράλληλα, το επίδοµα επεκτείνεται και σε µισθωτές µητέρες των πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ε∆ΟΕΑΠ, που µε την ισχύουσα νοµοθεσία λάµβαναν µόνο το επίδοµα κυοφορίας και λοχείας από τον φορέα τους. Με τη νέα διάταξη θα λαµβάνουν και αυτές επί εννέα µήνες και το επίδοµα µητρότητας, από το οποίο πριν αποκλείονταν. Οι µητέρες θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήµερες για να λάβουν το αυξηµένο επίδοµα µητρότητας.

2. Επίδομα Γέννησης

Το επίδοµα και τα αναδροµικά θα πληρωθούν στις 30 Απριλίου. Αφορά 100.000 γυναίκες που απέκτησαν παιδί από το 2023, µε επιπλέον ποσά από 400 ευρώ ως 1.500 ευρώ επί του επιδόµατος γέννας των 2.000 ευρώ που νοµοθέτησε η κυβέρνηση. Και διαµορφώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των τέκνων ως εξής: για το 1ο τέκνο αύξηση 400 ευρώ, για το 2ο αύξηση 700 ευρώ, για το 3ο αύξηση 1.000 ευρώ και για το 4ο τέκνο και άνω αύξηση 1.500 ευρώ.

3. ∆ώρο Πάσχα

Αυξάνεται το δώρο του Πάσχα για τους εργαζόµενους που αµείβονται µε βάση τον κατώτατο µισθό. Ειδικότερα περίπου 560.000 εργαζόµενοι θα δουν αυξηµένο δώρο Πάσχα λόγω της αύξησης του κατώτατου µισθού από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ – και συγκεκριµένα στα 415 ευρώ.

4. Προσαρμογή

Η καταβολή του δώρου Πάσχα σε χιλιάδες ανέργους από τη ∆ΥΠΑ θα πραγµατοποιηθεί στις 22-26 Απριλίου. Για τους ανέργους το δώρο Πάσχα είναι ίσο µε το µισό του µηνιαίου ποσού του επιδόµατος ανεργίας, ενώ χορηγείται ολόκληρο µόνο όταν οι άνεργοι λαµβάνουν το επίδοµα για όλο το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούµενοι έχουν συµπληρώσει µικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση µε τρία ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας για κάθε µήνα επιδότησης. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το τρίµηνο της τακτικής επιδότησης δικαιούνται: µε 1 µήνα τακτικής επιδότησης ποσό ίσο µε 3 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας και µε 2 µήνες τακτικής επιδότησης ποσό ίσο µε 6 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. Το επίδοµα ανεργίας της ∆ΥΠΑ από τα 479 ευρώ ανεβαίνει στα 510 ευρώ.

5. Επανυπολογισμός

Τέλος Απριλίου θα καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδροµικά από τον επανυπολογισµό των συντάξεων σε περίπου 2.000 δικαιούχους από τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τους ΟΤΑ, καθώς και 10.000 τραπεζοϋπαλλήλων. Και σε αυτή την οµάδα τα ποσά που θα πληρωθούν, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ξεπερνούν τα 16.500 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν και τα 50.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι των αναδροµικών που εκκαθαρίζει αυτή την περίοδο ο ΕΦΚΑ προέρχονται από 15 Ταµεία, µε πρώτους να λαµβάνουν αναδροµικά 2.000 ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ και στο τέλος Απριλίου µε τις συντάξεις τους και άλλοι 12.000 πρώην τραπεζικοί υπαλλήλοι. Τον Μάιο θα ακολουθήσει η µεγάλη «φουρνιά» σε συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης, τα αναδροµικά αφορούν και µέρος της παράλληλης ασφάλισης για γιατρούς, µηχανικούς και δικηγόρους µε σύνταξη από ∆ηµόσιο, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και Ταµείο Νοµικών, αλλά και δηµοσίους υπαλλήλους µε παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ λόγω ύπαρξης ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ).

 

 

*Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή

Ακολουθήστε το trikalatroll.gr στο GoogleNews και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.